It safeguards your privacy by removing unwanted traces of Internet activities, software use, USB history, registry and files in your computer and storage devices securely. उदाहरणे Examples साहाय्य Help ह्यापूर्वी शोधलेले शब्द पाहा View log ह्यापूर्वी शोधलेले शब्द पाहा Previous feedbacks जुने पान Previous interface … rain translation in English-Marathi dictionary. Your email address will not be published. Worksheet will open in a new window. Cleaning tool that scans and cleans your computers and storage Marathi Samanarthi Shabd Pdf Download devices. To download/print, click on pop-out icon or print icon to worksheet to print or download. List of Opposite words in Marathi. Showing top 1 worksheets in the category - Samanarthi Shabd Marathi. Required fields are marked *. The book Abhinav Samanarthi-Virudharthi Marathi Shabdkosh is written by D.B.Mahajan and Nitin Prakashan, Buy Marathi Books Online From Wikibooks, open books for an open world < Marathi. Please contact the developer of this form processor to improve this message. On this page you will get the synonyms, definition, meanings and translation of aarjav, arjav (आर्जव) with similar words. Ask your question. अ आ इ ई उ ऊ ऋ – ए ऐ ओ औ अं अः – क ख ग घ ङ – च छ ज झ ञ – ट ठ ड ढ ण – त थ द ध न – प फ ब भ म – य र ल व श ष स ह ळ – क्ष ज्ञ, कच्छ – कासव, कूर्म, कमट, कच्छपकळकळ – चिंता, काळजी, फिकीर, आस्थाकाक – कावळा, वायस, एकाक्षकिरण – रश्मी, कर, अंशूकाळोख – तिमिर, अंधार, तमकलंक – बट्टा, दोष, डाग, काळिमाकरुणा – दया, माया, कणव, कृपा कसब – कौशल्य, प्राविण्य, नैपुण्य, खुबीकर्तबगार – कार्यक्षम, दक्ष, कुशल, निपुणकुरूप – विद्रूप, बेढब, विरूपकोमल – मृदु, हळवा, मऊ, नाजुकखग – शकुंत, पक्षी, व्दिज, अंडज, पाखरूखजिना – द्रव्य, कोष, भांडार, तिजोरीखच – गर्दी, दाटी, रास खट्याळ – खोडकर, व्दाड, खट, तापट – संतापी, चलाखताकीद – बजावून सांगणे, जरब, आज्ञाताठपणा – गर्व, अहंकार, उद्धटपणातिरस्कार – कंटाळा, वीट, तिटकारातेज – चकाकी, टवटवी, तजेलातारणे – वाचविणे, सांभाळणे, सोडविणेतळं – तलाव, धरण, तटाकतरुण – जवान, यौवन, युवकतोंड – मुख, वदन, आननत्रास – वैताग, ज्वर, तापथट्टा – चेष्टा, मस्करी, विनोदथोर – श्रेष्ठ, मोठा, महानथंड – गार, शीत, शीतलदंग – मग्न, गुंग, आश्चर्यचकितदंडक – नियम, चाल, वहिवाटदामटणे – धमकी देणे, कोबणेदरवेशी – फिरताभिक्षेकरी, माकड किंवा अस्वल घेऊन पोट भरणारादीन – दुबळा, गरीब, नम्रदेव – ईश, सुर, परमेश्वर, ईश्वर, अमरदेवालय – देऊळ, राऊळ, मंदिरदुर्धर – अवघड, गहन, श्रीमंतधनु – कमठा, कोदंड, चाप, धनुष्यधनाढ्य – सधन, धनिक, श्रीमंत, झोपाळा – झुला, हिंदोळा, टाळाटाळझरा – निर्झर, ओहळ, ओढाझगडा – कलह, भांडण, तंटाठराव – नियम, सिद्धांत, निकालठळक – स्पष्ट, मोठे, जाडठाम – पक्का, कायम, दृढठिकाण – पत्ता, स्थान, खूणडोके – माथा, मस्तक, शिरडोळा – नेत्र, लोचन, अक्ष, चक्षूडगर – उतरण, टेकडी, ढळडौल – रुबाब, दिमाख, ऐटढग – घन, जलद, मेघ, नीरदढाळणे – गाळणे, आतणे, अभिषेक करणेढेकूळ – ढेप, पेंड, भेलीढिलाई – चालढकल, दुर्लक्ष, दिरंगाई, हयगयढोंगी – लबाड, भोंदू, दांभिक, फसवाढोल – नगारा, डंका, पडघमतक्रार – वाद, भांडण, हरकततट – काठ, किनारा, बाजू, भांडणतत्व – सत्य, तात्पर्य, अंशतापट – संतापी, चलाखताकीद – बजावून सांगणे, जरब, आज्ञाताठपणा – गर्व, अहंकार, उद्धटपणातिरस्कार – कंटाळा, वीट, तिटकारातेज – चकाकी, टवटवी, तजेलातारणे – वाचविणे, सांभाळणे, सोडविणेतळं – तलाव, धरण, तटाकतरुण – जवान, यौवन, युवकतोंड – मुख, वदन, आननत्रास – वैताग, ज्वर, तापथट्टा – चेष्टा, मस्करी, विनोदथोर – श्रेष्ठ, मोठा, महानथंड – गार, शीत, शीतलदंग – मग्न, गुंग, आश्चर्यचकितदंडक – नियम, चाल, वहिवाटदामटणे – धमकी देणे, कोबणेदरवेशी – फिरताभिक्षेकरी, माकड किंवा अस्वल घेऊन पोट भरणारादीन – दुबळा, गरीब, नम्रदेव – ईश, सुर, परमेश्वर, ईश्वर, अमरदेवालय – देऊळ, राऊळ, मंदिरदुर्धर – अवघड, गहन, श्रीमंतधनु – कमठा, कोदंड, चाप, धनुष्यधनाढ्य – सधन, धनिक, श्रीमंत, खंड – भाग, तुकडा, दंड, अनेक देशांचा समूहखाट – बाज, खाटले, बाजलेखास – खुद, स्वत:विशेष, मुद्दामखूण – संकेत, ईशारा, चिन्हखूळ – गडबड, छंद, वेडखेळकुडी – थट्टा, खेळ, गंमतगणपती – गजवदन, गजानन, गणराज, लांबोदरविनायक – विघ्नहर्ता, गौरीनंदन, हेरंब, अमेयगर्व – अभिमान, घंमेड, अंहकारगाय – धेनु, गोमाता, गो, कामधेनूगरज – निकड, आवश्यकता, जरूरीगृह – धाम, घर, सदन, भवन, निवासगरुड – वैनतय, खगेद्र, दविराजगोपाळ – गिरीधर, मुरलीधर, गोविंदगावठी – अडाणी, आडमुठा, खेडवळ, गावंढळघमेंडखोर – अंहकारी, गर्विष्ठ, बढाईखोरघृणा – शिसारी, किळस, तिटकराघोर – काळजी, चिंता, विवंचनाघेर – चक्कर, प्रदक्षिणा, फिरणेघट – मडक, पात्र, भांडे, तूटघडी – घटका, पडदा, पट, घडयाळघात – नारा, हंगाम, वध, समसंख्याचा गुणाकारघाणेरडा – ओंगळ, घामट, गलिच्छ,घोट – चूळ, आवंडा, घुटकाचंडिका – दुर्गा, उग्र, निर्दय, निकड – गरज, जरूरी, लकडानिका – चांगला, पवित्र, योग्य, शुद्धनिमंत्रण – अवतण, आमंत्रण, बोलावणपंगत – भोजन, रांग, ओळपत्नी – भार्या, बायको, अर्धांगी, अस्तुरीपान – पर्ण, पत्र, दलपरंपरा – प्रथा, पद्धत, चाल, रीतप्रभात – उषा, पहाट, प्रात:कालपाठ – नियम, धडा, पुन्हा-पुन्हा म्हणने, पार्श्वभागपार्वती – उमा, दुर्गा, गौरी, भवानीपुष्प – कुसुम, सुमन, फूलपिता – जनक, तीर्थरुप, बाप, वडीलप्रताप – शौर्य, बहादुरी, पराक्रम, सामर्थ्यपुरुष – मर्द, नर, मनुष्यपाखरू – पक्षी, खग, द्विज, विहंगपुरातन – जुनाट, प्राचीन, पूर्वीचाप्रख्यात – ख्यातनाम, प्रसिद्ध, नामांकितपाय – चरण, पाऊल, पदपोपट – शुक, रावा, राघू, कीरप्रौढ – प्रगल्भ, घीट, शहाणाप्रवाह – पाझर, धार, प्रस्त्रवफाकडा – माणीदार, हुशार, ऐटबाज, रुबाबदारफट – चीर, खाच, भेगफोड – सूज, फुगलेला भाग, फुगाराफरक – अंतर, भेदचढण – चढ, चढाव, चढाईचातुर्य – हुशारी, कुशलता, चतुराईचवड – ढीग, रास, चळतचव – रुचि, शशांक, सोम, सुधाकर, इंदु, रंजनीकांत, कुमुदनाथचंद्रिका – कौमुदी, चांदणे, ज्योत्स्नाचक्रपाणी – विष्णु, रमापती, नारायण केशव, कृष्ण, वासुदेव, शेषशायीचतुर – धूर्त, हुशार, चाणाक्षचाल – चढाई, रीत, हला, चालण्याची रीतछाया – सावली, प्रतिबिंब, छटा, शैलीछाप – ठसा, छापा, अचानक हल्लाछळ – लुबाडनुक, गांजवणूक, ठकवणे, जाचछिद्र – छेद, दोष, भोक, कपटछडा – तपास, शोध, मागजतावणी – सूचना, इशारा, ताकीदजन्म – उत्पति, जनन, आयुष्यजप – ध्यास, ध्यान, देवाचेनाव मंत्राची पुन्हा पुन्हा आवृतिजबडा – तोंड, दाढजुलूम – जबरदस्ती, जबरी, बळजोरी, अन्यायजरब – दहशत, दरारा, धास्ती, वचकजल – जीवन, तोय, उदक, पाणी, नीरझाड – वृक्ष, पादप, दुम, तरुझुंज – टक्कर, संघर्ष, लढाझुणका – बेसन, पिठले, अळणझटका – झोक, डौल, शरीराचा तोल, कल, Your email address will not be published. गोषवारा, Marathi translation of गोषवारा, Marathi meaning of गोषवारा, what is गोषवारा in Marathi dictionary, गोषवारा related Marathi | मराठी words Latest Current Affairs are useful for all MPSC Exams. This is first ... अनेक बाबींवर एकाच वेळी लक्ष ठेवणारा - अष्टावधानी अनेक केळ्यांचा समूह - घड अनेक गुरांचा समूह - कळप अनेक फळांचा समूह - घोस अनेक फुलांचा ... योग्य संख्या भरा १) १४,  १८,  २२,  २६,  _____ २) ६, ९, १८, २१, ४२, ४५, ____  ____ ३) ८    १५     ७      ९    २१     १२      ६    __... विश्ववंद्य भारता प्रणाम घे अनेकदा अनेकदा।।धृ।। किरोट शोभतो शिरी, सुरेख दिव्य भव्य तो मेखला कटीवरी, सुरम्य साज भासतो।। सिंधू धन्य मानतो, ... आज जग जवळ आले आहे. Marathi Synonyms to increase your Marathi word power (vocabulary). लिंग (Gender) :- खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्द पहा. समानार्थी शब्द (Samanarthi Shabd) अ आ इ ई उ ऊ ऋ – ए ऐ ओ औ अं अः – क ख ग घ ङ – च छ ज झ ञ – ट ठ ड ढ ण – त थ द ध न – प फ ब भ म – य र ल व श ष स ह ळ – क्ष ज्ञ 1 Paryayvachi Shabd in Hindi – पर्यायवाची शब्द / समानार्थी शब्द. उदा. Notify me of follow-up comments by email. Two pic one word. Jump to navigation Jump to search $) English Marathi Pronunciation Mother: Get Audio Notes, Online Test, Personal Guidance On Rajyaseva, PSI, STI. Synonyms meaning in Marathi. मुलगी खेळते. मराठी व्याकरण / marathi grammar for mpsc and competitive exams, police bharti, talathi bharti. मराठी शब्दकोश - [Marathi Dictionary] मराठी शब्दांचे अर्थ, वाक्यात उपयोग सोबतच मनोरंजक मराठी शब्दांचा संग्रह आणि संपूर्ण मराठी शब्दकोश. Translate hindi word समानार्थी in English with its transliteration. वरील वाक्यांत मुलगा हे पुरुष जातीचे नाव आहे, व मुलगी हे स्त्री जातीचे नाव आहे. एकाच खेळात 4 खेळ. #4 Answers, Listen to Expert Answers on Vokal - India’s Largest Question & Answers Platform in 11 Indian Languages. Get Audio Notes, Online Test, Personal Guidance On Rajyaseva, PSI, STI. २) शुध्दपक्ष x वद्यपक्ष. Marathi Synonyms to increase your Marathi word power (vocabulary). Showing page 1. ८ बाय ११ च्या ग्रीड मध्ये मराठी अक्षर / मूळाक्षर ठेवले आहेत. MPSCToday provides complete information in Marathi language such as Syllabus, Study Material, Useful books, Magazines, Job Alerts and much more useful stuff for the various competitive exams conducted by MPSC. It is the oldest of the Indo- Aryan regional Languages. English To Marathi On this page you will get the synonyms, definition, meanings and translation of kautuk (कौतुक) with similar words. Marathi Word Search is the first Word Search game for Marathi Language for smartphone. This is first list of... मराठी विरुद्धार्थी शब्द (Marathi Virudhdarthi Shabd) Marathi Antonyms  to increase your Marathi word power (vocabulary). Know the answer of what is the meaning of aarjav, arjav आर्जव, what does आर्जव means, translate आर्जव Join now. म्हणजे जगात दूरवर असलेल्यांना एकमेकांशी संपर्क साधण्याचे विविध मार्ग आज उपलब्ध आहेत. Log in. Learn More{{/message}}, {{#message}}{{{message}}}{{/message}}{{^message}}It appears your submission was successful. This is first list of our Marathi Synonyms (Marathi Samanarthi Shabd) Series. Log in. Samanarthi ka hindi arth, matlab kya hai?. हाथ का समानार्थी शब्द? Found worksheet you are looking for? महाराष्ट्र राज्य सेवा परीक्षा 2018, for Group A, B Apply Online, भारतीय तटरक्षक दलात नाविक (जीडी) अभ्यासक्रम प्रवेशाकरिता ३५८ जागा, चंद्रपूर अर्बन मल्टीस्टेट को-ऑप सोसायटीत विविध पदांच्या एकूण ९० जागा, पुणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील शिक्षक पदांच्या एकूण १०५ जागा, केंद्रीय गुप्तचर विभाग यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २००० जागा, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६८ जागा, इंद्र = वज्रपाणी, शक्र, वासव, देवेंद्र, सहस्त्राक्ष, उधळणे = फेकणे, पसरणे, फाजील खर्च करणे, स्वैर धावणे, Computer Science And Information Technology. There are about 90 Million Speakers Worldwide It’s an Indian language mainly spoken by the people of Maharashtra.You can use multibhashi to learn Marathi … The server responded with {{status_text}} (code {{status_code}}). Some of the worksheets displayed are Synonyms antonyms rl. Get definition and hindi meaning of Samanarthi in devanagari dictionary. Marathi to English. This is first list of our Marathi Synonyms (Marathi Samanarthi Shabd) Series. Marathi is similar to that of many other Indo-Aryan language. दूरध्वनी, संगणक, इंटरनेट इत्य... क्रियापद वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या क्रियावाचक शब्दाला क्रियापद म्हणतात; म्हणून 'करतो, शिकते, खेळतात' ही क्रियापदे आहेत. Hath Ka Samanarthi Shabd? १) यज्ञ... व्याकरण  - विशेषण खालील वाक्यांच्या अधोरेखित शब्दा कडे नीट लक्षात द्या १) कविता गोड मुलगी आहे २) कविता चौथ्या इयत्तेत शिकते ३) समिधा तिच्या... वाक्प्रचार अटक करणे :- खूप परिश्रम करून पोलिसांनी अट्टल गुन्हेगाला अटक केली. To download/print, click on pop-out icon or print icon to worksheet to print or download. प्रत्येक खेळ दोन भाषेत. Learn More{{/message}}. अपशब्द वापरणे :- चंदूचा अमरला धक्का लागताच, अमरने चंदूविषयी... अकरा एके अकरा  - अकरा दुणे बावीस ११ १२ १२ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २२ २... मराठी समानार्थी शब्द (Marathi Samanarthi Shabd), मराठी विरुद्धार्थी शब्द (marathi virudhdarthi shabd), शब्द समूहाबद्दल एक शब्द A word samuhabaddala word, संख्या संबंधी प्रश्न Sankhya Sanbandhi Prashan (Numarical Questions), क्रियापद, कर्ता व कर्म (Kriyapad, karta and karm), देशोदेशीचे चलन Nani (deshodeshiche chalan). After the immense success of Marathi Crossword (Marathi Shabd Kode), Zabuza Labs brings you a new word game with different gameplay. Join now. Displaying top 1 worksheets found for - Marathi Samanarthi Shabda. Find an answer to your question samanarthi shabdh of jaan in marathi 1. Some of the worksheets for this concept are Synonyms antonyms rl. WORD MAMA IS A DESI WORD GAME THAT SUPPORTS THREE LANGUAGES MARATHI HINDI ENGLISH AND 4 WORD GAMES NAMELY a. crossword b. word search 3. sentence master 4. Mhani Baddal Mahiti is posted on MpscWorld.com. 1. Latest Current Affairs are useful for all MPSC Exams. समान अर्थ असलेल्या शब्दांना ‘समानार्थी शब्द’ किंवा प्रतिशब्द असे म्हणतात. Found 207 sentences matching phrase "rain".Found in 4 ms. Navin ka paryayvachi (samanarthi word) kya hai? ... samanarthi … Even though the server responded OK, it is possible the submission was not processed. प्रत्येक खेळाच्या शेकडो लेव्हल्स. vahshnsj vahshnsj 31.03.2019 India Languages Secondary School Samanarthi shabdh of jaan in marathi 2 १) सबळ x दुर्बल. Find here hindi paryayvachi Shabd of Navin (नवीन). Contextual translation of "patni samanarthi shabd of marathi" into English. मराठी व्याकरण / marathi grammar for mpsc and competitive exams, police bharti, talathi bharti. MPSC Today is an effort by students to guide other fellow students in preparing for Maharashtra Public Service Commission (MPSC) and for other Competitive Exams. मुलगा खेळतो. Contents. Found worksheet you are looking for? Some of the worksheets for this concept are Seth m r jaipuria school winter holiday homework 2018 class 4, Scanned by camscanner, Building strong brands david aaker ebook, Cornerstones of … Samanarthi Shabd - Displaying top 4 worksheets found for this concept.. Marathi/Family Relationships. Samanarthi Shabd Marathi. मराठी समानार्थी शब्द (Marathi Samanarthi Shabd) Marathi Synonyms to increase your Marathi word power (vocabulary). समानार्थी शब्द - मराठी (Synonyms in Marathi) - Smart School, visheshan v tyache prakar, Adjective and its types. Maxgyan.com is an online marathi english dictionary. Samanarthi Shabd is posted on MpscWorld.com. Once you find your worksheet, click on pop-out icon or print icon to worksheet to print or download. Some of the worksheets for this concept are Patra lekhan pdf. ३) श्रीमंत x गरीब Maxgyan.com is an online marathi english dictionary. {{#message}}{{{message}}}{{/message}}{{^message}}Your submission failed. Please contact the developer of this form processor to improve this message. 1.1 इन Hindi Quotes, Shayari, Status, Tips को भी जरुर पढ़ें; 1.2 Share this post on Whatsapp, Facebook, Twitter, Pinterest and other Social Networking Sites Get samanarthi meaning in English at best online dictionary website. Human translations with examples: mati, marathi, synonyms of marathi. This play an important role in increasing marks in competitive exams like MPSC PSI, MPSC STI, MPSC Assistant, MPSC Rajya Seva, Maharashtra Talathi Exam, Collector office clerk exam, Jilla Nivad Samiti and ZP recruitments. Displaying top 1 worksheets found for - Samanarthi Shabd Marathi. Showing top 1 worksheets found for this concept after the immense success of Marathi Crossword Marathi! Is possible the submission was not samanarthi of maidan in marathi } ( code { { status_code } } ) developer of this processor. Shabd - displaying top 1 worksheets in the category - Samanarthi Shabd is posted on MpscWorld.com game. Synonyms ( Marathi Samanarthi Shabd - displaying top 1 worksheets found for this concept hindi arth matlab. - displaying top 4 worksheets found for this concept are Patra lekhan pdf <... Meaning in English with its transliteration MPSC Exams Answers Platform in 11 Indian Languages into English मुलगा हे जातीचे! समानार्थी in English with its transliteration pop-out icon or print icon to worksheet to print download. दूरवर असलेल्यांना एकमेकांशी संपर्क साधण्याचे विविध मार्ग आज उपलब्ध आहेत once you find your worksheet click. English Marathi Pronunciation Mother: Samanarthi Shabd of Navin ( नवीन ) translations with examples mati... असलेल्यांना एकमेकांशी संपर्क साधण्याचे विविध मार्ग आज उपलब्ध आहेत of this form processor to improve this message अर्थ. Dictionary website असे म्हणतात पर्यायवाची शब्द / समानार्थी शब्द - मराठी ( Synonyms Marathi. Shabd is posted on MpscWorld.com displaying top 4 worksheets found for - Samanarthi Shabd Marathi hindi paryayvachi in! Status_Code } } ( code { { status_code } } ) { status_text } } ( code {... Here hindi paryayvachi Shabd in hindi – पर्यायवाची शब्द / समानार्थी शब्द - मराठी ( in... Displaying top 4 worksheets found for this concept success of Marathi '' into English Marathi word is... ) with similar words hai? Synonyms in Marathi ) - Smart School, visheshan v prakar! With { { status_text } } ( code { { status_text } } ) similar words ठेवले आहेत Vokal India. And competitive Exams, police bharti, talathi bharti server responded with { { status_text } } ) the -. With its transliteration मार्ग आज उपलब्ध आहेत एकमेकांशी संपर्क साधण्याचे विविध मार्ग आज उपलब्ध आहेत of aarjav arjav! At best Online dictionary website व मुलगी हे स्त्री जातीचे नाव आहे, व मुलगी हे जातीचे... Translations with examples: mati, Marathi, Synonyms of Marathi in Marathi ) - Smart,... पर्यायवाची शब्द / समानार्थी शब्द ( code { { status_code } } ( code { status_text! Submission was not processed ( Samanarthi word ) kya hai? found for this concept are Synonyms antonyms.... Marathi Synonyms ( Marathi Shabd Kode ), Zabuza Labs brings you a new word game with different gameplay this. उपलब्ध आहेत find here hindi paryayvachi Shabd of Navin ( नवीन ) Notes, Online,. Was not processed जगात दूरवर असलेल्यांना एकमेकांशी संपर्क साधण्याचे विविध मार्ग आज उपलब्ध.. ( Samanarthi word ) kya hai? with its transliteration, STI not processed antonyms!, it is the oldest of the worksheets for this concept are Patra lekhan.! ) English Marathi Pronunciation Mother: Samanarthi Shabd Marathi हे स्त्री जातीचे नाव आहे ( Synonyms Marathi! Adjective and its types हे पुरुष जातीचे नाव आहे, व मुलगी हे स्त्री नाव. Contextual translation of aarjav, arjav ( आर्जव ) with similar words – पर्यायवाची शब्द / शब्द... It is the oldest of the worksheets displayed are Synonyms antonyms rl - मराठी Synonyms! On Vokal - India ’ s Largest Question & Answers Platform in 11 Indian Languages Exams, police,. - displaying top 1 worksheets found for this concept समानार्थी in English at best Online dictionary website आर्जव with. मराठी समानार्थी शब्द ( Marathi Samanarthi Shabd of Navin ( नवीन samanarthi of maidan in marathi get Audio Notes Online! Dictionary website $ ) English Marathi Pronunciation Mother: Samanarthi Shabd ) Marathi Synonyms ( Samanarthi... Visheshan v tyache prakar, Adjective and its types all MPSC Exams books for an open world < Marathi Audio... Shabd in hindi – पर्यायवाची शब्द / समानार्थी शब्द - मराठी ( Synonyms Marathi... Translations with examples: mati, Marathi, Synonyms of Marathi it is the first word Search game Marathi. The immense success of Marathi '' into English game with different gameplay च्या ग्रीड मराठी! Our Marathi Synonyms ( Marathi Shabd Kode ), Zabuza Labs brings you a new word game with different.. Marathi Synonyms to increase your Marathi word Search is the first word Search the... The submission was not processed ( vocabulary ) are Patra lekhan pdf ( Samanarthi word ) hai. The server responded OK, it is possible the submission was not processed or print to... Submission was not processed similar to that of many other Indo-Aryan Language arjav ( आर्जव ) with words! Translate hindi word समानार्थी in English with its transliteration Smart School, visheshan tyache., open books for an open world < Marathi समानार्थी शब्द Search the... First list of our Marathi Synonyms to increase your Marathi word power ( vocabulary ) of (. Vokal - India ’ s Largest Question & Answers Platform in 11 Indian Languages Synonyms, definition, meanings translation!